movie動画コンテンツ

VINT-AGE [Official PV] ver.meg

————————————————————

Cast
Alessandra Lupi hii Jin Uchida Nami meg Natsuo Minami Shimana B-Tokyo

Camera
CHAWa Finder Planet

Photography
CAMERAD Hiroki Kamoshita Fumina Yonekawa Hair and makeup Shimizu Ayami

Costume
AOKI RYUTA maejima chinatsu Mitsuki Kaori saho tomura SHIHO YOFU Wu Jheng Sian yamamoto haruna Styling Mitsuki Kaori

CG
HITOSHI HATA SHUN TERAO

Director
Ikuta Kijima

Assistant director
Tsuda Kaori

Special thanks
Asami Tsukakoshi Kensuke Saito Kentaro Ishizuka

Project by Vint-Age

————————————————————

instagram